• Sverige ( change )

Sammanfattning av online Sekretessinformation

(Uppdaterad den 3 september, 2013)

Omfattning

Inom ramen för detta Sekretessmeddelande kommer Kodak Alaris Inc. att omnämnas som "Företaget."

Detta dokument gäller för information som samlats in om konsumenter på Företagets webbplats. För undantag, klicka här. Företaget omnämns även som "vi" och "oss" i detta meddelande.

Personuppgifter

  • Vi samlar in information som du väljer att lämna under din registrering.
  • Vi använder vanlig internet-teknik som cookies och Beacons (attrahera uppmärksamhet) på vår webbplats och i våra e-post-meddelanden.
  • Ibland inhämtar vi ytterligare information om dig som demografisk information och livsstilsinformation från andra källor.
  • För mer information om våra informationsinhämtningsmetoder ber vi dig klicka här.

Användningssätt

  • Vi använder informationen som du lämnar för att förse dig med de tjänster som du efterfrågar.
  • Vi använder din information för att förse dig med erbjudande och information rörande Företagets produkter. Klicka här för mer information.
  • Vi delar inte din information med, eller säljer den till, andra marknadsförare utan ditt tillstånd. Vi kan dela information med anslutna företag och med leverantörer som vi anlitar för att hjälpa oss att tillhandahålla produkter och tjänster. Klicka här för mer information.

Det är du som väljer

  • Du kan begära att få bli borttagen från vårt program genom att klicka på denna länk.

Viktig information

Vår sektretessinformation granskas och efterlevnaden övervakas av Direct Marketing Association. Företaget deltar i EU/Department of Commerce Safe Harbor Program och the Switzerland/Department of Commerce Safe Harbor Program.

Så här kontaktar du oss:

För mer information om vår Sektretessinformation gå till Sekretessmeddelande.

Eller skriv till oss på:

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615